Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie Nr 1075 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji

Zarządzenie Nr 1075 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji

Pliki do pobrania

powrót
drukuj