Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków,trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów

Zarządzenie nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków,trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów

Pliki do pobrania

powrót
drukuj