Informacyjny Serwis Policyjny

MultiTolerancja – Żywa Biblioteka

Zamieszczony Data publikacji 03.06.2015
W Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyły się zajęcia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i reakcji na akty agresji oraz dyskryminacji, wymierzane w cudzoziemców i członków mniejszości narodowych. Szkolenie zrealizowano w ramach projektu „MultiTolerancja - Żywa Biblioteka"

Szkolenie, które zorganizowano dla ponad 80-cio osobowej grupy funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu mazowieckiego, miało na celu:

  • dostarczenie praktycznego pakietu wiedzy na temat grup dyskryminowanych;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji i wskazanie właściwej reakcji na akty agresji oraz dyskryminacji;
  • wymierzane w  stosunku do cudzoziemców, mniejszości narodowych i religijnych;
  • uwrażliwienie policjantów, a w konsekwencji wzrost ich świadomości z zakresu zakazu dyskryminacji i nierównego traktowania, a także poprawnego identyfikowania tych zagrożeń oraz właściwego na nie reagowania; 
  • podniesienie poprawności realizacji obowiązków służbowych;
  • dalszy rozwój koncepcji policji środowiskowej (community policing).

Organizatorem spotkania był pełnomocnik komendanta wojewódzkiego Policji ds. ochrony praw człowieka mł insp. Zenon Romanek.

 

 
powrót
drukuj