Informacyjny Serwis Policyjny

"Bezpieczny sezon turystyczny nad Adriatykiem" - nabór kandydatów

Zamieszczony Data publikacji 23.02.2018

Policja jako instytucja szybko reagująca na zmiany zachodzące w otoczeniu, potencjalne zagrożenia, ale przede wszystkim wychodząca naprzeciw oczekiwaniom społecznym, optymalnie dostosowuje formy swego działania do oczekiwań Polaków. Jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Sprawdzoną formą tej współpracy, cenionej przede wszystkim przez polskich turystów, ale i policje innych państw, są organizowane przez Biuro Prewencji, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policyjnej Komendy Głównej Policji, patrole międzynarodowe
w sezonie wakacyjnym.

Współpraca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa polskim turystom wypoczywającym nad Adriatykiem została zapoczątkowana w 2010 r., kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę patrolową przez okres miesiąca. Obecnie współpraca ta opiera się na mocy Protokołu pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczpospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji w sprawie zasad i warunków pełnienia służby przez polskich funkcjonariuszy Policji w Republice Chorwacji w sezonie turystycznym, podpisanego przez Komendanta Głównego Policji i Generalnego Dyrektora Policji Republiki Chorwacji, w ramach międzynarodowego projektu "Bezpieczny sezon turystyczny".

Współpraca ta była dotychczas bardzo wysoko oceniana nie tylko przez stronę chorwacką, ale przede wszystkim polskich turystów. Zapewne wynika to z faktu, że polscy policjanci występując w umundurowaniu służbowym realizują nieco odmienne zadania z zakresu służby prewencyjnej mające na celu:

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i umacnianie świadomości opieki państwa nad Polakami wypoczywającymi w Chorwacji,

 • ułatwienie komunikacji z policją chorwacką oraz opiniowanie i doradztwo
  w zakresie rodzaju i charakteru postępowania,

 • pomaganie obywatelom polskim w skomunikowaniu się z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji,

 • podtrzymanie statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, na równi
  z obywatelami Chorwacji i innych państw.

Ten rodzaj służby niezwykle wysoko oceniają również sami policjanci, którzy dotychczas mieli okazję pełnić tę zaszczytną służbę, która nie tylko znacznie wzbogaciła ich doświadczenia zawodowe, ale także zapoczątkowała wiele przyjaźni międzynarodowych, albowiem na terenie Republiki Chorwacji pełnia służbę przedstawiciele większości policji państw europejskich.

Zgodnie z przyjętymi założeniami głównym zadaniem dwunastki polskich policjantów, którzy mają być oddelegowani do Chorwacji w okresie od 1 lipca do 1 września br., będzie pomoc i asysta w czynnościach służbowych podejmowanych przez chorwackich funkcjonariuszy wobec polskich turystów tak, aby zapewnić im jak najbardziej bezpieczny, komfortowy pobyt nad Morzem Adriatyckim.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach polecił Komendantom Wojewódzkim/Stołecznemu Policji wytypowanie z podległych garnizonów po dwóch kandydatów do udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu.

Kandydaci powinni cechować się wysoką kulturą osobistą, empatią, posiadać doświadczenie w służbie patrolowej/obchodowej, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych, prawo jazdy, umiejętność pływania, znać podstawy zasad policyjnej współpracy międzynarodowej oraz posługiwać się językiem angielskim lub chorwackim w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie się z partnerami chorwackimi.

Wytypowani kandydaci zostaną poddani procesowi wstępnej selekcji, a następnie przedstawiciele Biura Prewencji oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, sprawdzą ich umiejętności językowe, wiedzę na temat współpracy międzynarodowej oraz znajomość obowiązujących przepisów dotyczących pełnienia służby patrolowej.

Policjanci zainteresowani udziałem w tym międzynarodowym przedsięwzięciu powinni nawiązać kontakt z przedstawicielami swoich komórek kadrowych celem złożenia swojego akcesu i uzyskania szczegółowej informacji co do szczegółowych wymagań oraz niezbędnej dokumentacji.

Termin przekazania przez KWP/KSP listy kandydatów mija z dniem 16 marca 2018 r.

 

 • policjanci podczas misji zagranicznej
 • policjanci podczas misji zagranicznej
 • policjanci podczas misji zagranicznej
 • policjanci podczas misji zagranicznej
 • policjanci podczas misji zagranicznej
 • policjanci podczas misji zagranicznej
 • policjanci podczas misji zagranicznej
 • policjanci podczas misji zagranicznej
 
powrót
drukuj