Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista w Wydziale Finansów - Szkoła Policji w Katowicach

KOMUNIKAT O WOLNYM STANOWISKU POLICYJNYM

 

Stanowisko: specjalista

Grupa zaszeregowania: 6

Mnożnik: 2,091

Komórka organizacyjna: Wydział Finansów

Obszar realizowanych zadań:

 1. prowadzenie okresowej oceny poziomu realizacji zadań i osiągniętych efektów, wynikających z realizacji działań podejmowanych w zakresie procedur kontroli zarządczej,

 2. opracowywanie niezbędnych planów i sprawozdań dotyczących kontroli zarządczej realizowanej w szkole,

 3. koordynowanie działań w ramach systemu kontroli zarządczej w szkole,

 4. identyfikacja i analiza ryzyka mogącego zagrozić realizacji zadań,

 5. współpraca z kierownictwem komórek organizacyjnych szkoły oraz doradztwo w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej,

 6. koordynowanie rozliczania środków z Funduszy Pomocowych, w ramach Funduszu Wsparcia Policji oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 7. współuczestniczenie w czynnościach związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu szkoły.

Wymagania:

 1. Niezbędne

formalne - określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1236, z późn. zm.).

 1. Pożądane

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu finansów publicznych lub rachunkowości,

 2. 10 lat służby.

Dokumenty do pobrania i bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej Szkoły Policji w Katowicach w zakładce: oferty pracy – dobór na stanowiska policyjne – dobór na stanowiska inne niż dydaktyczne.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Wydziałem Kadr tel. resortowy 8516234 lub 8516232 tel. miejski 32 6069234 lub 32 6069232.

Oferty proszę przesyłać pocztą.

Termin składania ofert: 15 kwietnia 2020 r.

powrót
drukuj