Informacyjny Serwis Policyjny

Asystent w Wydziale Zaopatrzenia - Szkoła Policji w Katowicach

KOMUNIKAT O WOLNYM STANOWISKU POLICYJNYM

 

Stanowisko: asystent

Grupa zaszeregowania: 5

Mnożnik : 1,951

Komórka organizacyjna: Wydział Zaopatrzenia

 

Obszar realizowanych zadań:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie inwestycji i remontów,

 2. opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia i realizowania zadań inwestycyjnych i remontowych,

 3. ocena dokumentacji technicznej opracowywanej przez podmioty zewnętrzne związanej z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,

 4. współuczestniczenie w nadzorowaniu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,

 5. uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych i remontowych,

 6. współuczestniczenie w rozliczaniu wykonanych zadań inwestycyjnych i remontowych,

 7. opracowywanie planu inwestycji i planu remontów adekwatnych do przyznanych szkole limitów finansowych oraz faktycznych potrzeb,

 8. opracowywanie sprawozdań, analiz i rozliczeń związanych z gospodarką inwestycyjną i remontową szkoły.

Wymagania:

 1. Niezbędne

formalne - określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1236, z późn. zm.).

 1. Pożądane

 1. wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu budownictwa,

 2. uprawnienia budowlane.

Dokumenty do pobrania i bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej Szkoły Policji w Katowicach w zakładce: oferty pracy – dobór na stanowiska policyjne – dobór na stanowiska inne niż dydaktyczne.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Wydziałem Kadr tel. resortowy 8516234 lub 8516232 tel. miejski 32 6069234 lub 32 6069232.

Oferty proszę przesyłać pocztą.

Termin składania ofert: 15 kwietnia 2020 r.

powrót
drukuj