Informacyjny Serwis Policyjny

Instruktor / młodszy wykładowca w Zakładzie Prawa i Kryminalistyki - Szkoła Policji w Pile

SZKOŁA POLICJI

W P I L E

poszukuje policjantów chętnych do pełnienia dalszej służby

na stanowisku:

nauczyciela policyjnego (instruktor/młodszy wykładowca)

w Zakładzie Prawa i Kryminalistyki

o specjalności - praca dochodzeniowo- śledcza

 

Niezbędne wymagania wobec kandydatów:

 1. wykształcenie ogólne – wyższe lub równorzędne,

 2. kwalifikacje zawodowe – szkolenie podstawowe oraz kurs specjalistyczny dla służby kryminalnej,

 1. staż służby - 10 lat w jednostce terenowej Policji,
   
 2. staż służby - w pionie kryminalnym, w zakresie pracy dochodzeniowo - śledczej - 5 lat,
   
 3. pozytywna opinia służbowa.

 

Pożądane wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie ogólne wyższe z tytułem magistra prawa (administracji),

 • kwalifikacje zawodowe wyższe /szkolenie oficerskie/,

 • kwalifikacje pedagogiczne,

 

Ponadto u kandydata mile widziane:

 • doświadczenie dydaktyczne,

 • znajomość języków obcych.

 

Warunki finansowe:

 

Stanowisko

Grupa zaszeregowania

Mnożnik

instruktor

05

1,951

młodszy wykładowca

07

2,141


Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Kadr Szkoły Policji w Pile

tel. sieć publiczna 67-3522178 lub 67-3522171

tel. sieć resortowa 774-2178 lub 774-2171

adres e-mail: kadry@sppila.policja.gov.pl

Oferty (podanie i CV) wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (na załączonym formularzu), prosimy kierować do Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile osobiście lub za pośrednictwem poczty albo na adres e-mail podany powyżej.

W ofercie prosimy o zamieszczenie:

 1. stopnia służbowego,

 2. grupy zaszeregowania,

 3. nazwy stanowiska,

 4. wysokości dodatku służbowego (brutto).

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

powrót
drukuj