Informacyjny Serwis Policyjny

Dowódca kompanii w Wydziale Dowodzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

OGŁOSZENIE

z dnia 6 września 2019 r.

w sprawie możliwości kontynuowania służby na stanowisku dowódcy kompanii
w Wydziale Dowodzenia
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

Rodzaj stanowiska, komórka organizacyjna DOWÓDCA KOMPANII
Wydziału Dowodzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Proponowane składniki uposażenia zasadniczego 7 grupa zaszeregowania,
mnożnik 2,141 kwoty bazowej,
dodatek służbowy 620
Zakres zadań, wynikający z karty opisu stanowiska pracy ZADANIA PODSTAWOWE:
  1. utrzymanie właściwego poziomu dyscypliny służbowej przez słuchaczy i dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej policjanta,
  2. prowadzenie pracy wychowawczej ze słuchaczami,
  3. wyznaczanie i przygotowanie słuchaczy do pełnienia służb ochronnych w CSP,
  4. reprezentowanie CSP w imprezach i uroczystościach o charakterze oficjalnym,
  5. nadzór nad obiegiem dokumentacji niejawnej na pododdziałach szkolnych,
  6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją szkoleń zawodowych podstawowych oraz doskonalenia zawodowego,
  7. uczestniczenie w pracach zespołów pedagogicznych.
Wymagania niezbędne Wykształcenie : wyższe/średnie;
Kwalifikacje zawodowe: wyższe/podstawowe;
Staż służby: 4/6 lat;  
Wymagania pożądane Wykształcenie : wyższe;
Kwalifikacje zawodowe: wyższe;
Staż służby: min. 5 lat;  
Wymagane dokumenty CV; Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia; List motywacyjny
Termin składania ofert bezterminowo
Informacje kontaktowe adres Wydział Organizacji Dydaktyki i Dowodzenia
Centrum Szkolenia Policji
05-119 Legionowo;
ul. Zegrzyńska 121
telefon służbowy 725 34 92
faks służbowy 725 35 22
telefon miejski (22) 605 34 92
faks miejski (22) 605 35 22
e-mail wodid@csp.edu.pl
powrót
drukuj