Informacyjny Serwis Policyjny

Instruktor/młodszy wykładowca w Zakładzie Służby Kryminalnej - Szkoła Policji w Pile

 

SZKOŁA POLICJI

W P I L E

poszukuje policjantów chętnych do pełnienia dalszej służby

na stanowisku:

nauczyciela policyjnego (instruktor/młodszy wykładowca)

w Zakładzie Służby Kryminalnej

o specjalności - praca operacyjna w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej

 

Niezbędne wymagania wobec kandydatów:

a) wykształcenie ogólne – wyższe z tytułem magistra lub równorzędne,

b) kwalifikacje zawodowe – szkolenie podstawowe oraz kurs specjalistyczny dla służby kryminalnej,

c) staż służby - 10 lat w jednostce terenowej Policji,

d) staż służby w pionie kryminalnym - 5 lat,

e) pozytywna opinia służbowa.

 

Pożądane wymagania kwalifikacyjne:

- doświadczenie w zakresie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej - minimum 3 lata.

 

Ponadto u kandydata mile widziane:

- doświadczenie dydaktyczne,

- znajomość języków obcych.

 

Warunki finansowe:

 

Stanowisko

Grupa zaszeregowania

Mnożnik

instruktor

05

1,951

młodszy wykładowca

07

2,141

 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Kadr Szkoły Policji w Pile

tel. sieć publiczna 67-3522178 lub 67-3522171

tel. sieć resortowa 774-2178 lub 774-2171

adres e-mail: kadry@sppila.policja.gov.pl

 

Oferty (podanie i CV) prosimy kierować do Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile osobiście lub za pośrednictwem poczty albo na adres e-mail podany powyżej.

W ofercie prosimy o zamieszczenie:

  1. klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie służby dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji, zgodnie z obowiązującym prawem”,

  2. stopnia służbowego,

  3. grupy zaszeregowania,

  4. nazwy stanowiska,

  5. wysokości dodatku służbowego (brutto).


Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

powrót
drukuj