Informacyjny Serwis Policyjny

Instruktor / młodszy wykładowca w Zakładzie Prewencji i Technik Interwencyjnych - Szkoła Policji w Pile

SZKOŁA POLICJI
W P I L E

poszukuje policjantów chętnych do pełnienia dalszej służby

na stanowisku:

nauczyciela policyjnego (instruktor/młodszy wykładowca)

w Zakładzie Prewencji i Technik Interwencyjnych

o specjalności - taktyka i techniki interwencji

 

Niezbędne wymagania wobec kandydatów:

a. wykształcenie ogólne – wyższe lub równorzędne,

b. kwalifikacje zawodowe – szkolenie podstawowe oraz kurs dla specjalistyczny dla instruktorów taktyki i technik interwencji,

c. staż służby - 10 lat w jednostce terenowej Policji,

d. pozytywna opinia służbowa.

 

Pożądane wymagania kwalifikacyjne:

 • uprawnienia instruktorskie w zakresie taktyki i technik interwencji - minimum 3 lata,

 • kwalifikacje zawodowe wyższe /szkolenie oficerskie/,

 • kwalifikacje pedagogiczne.

 

Ponadto u kandydata mile widziane:

 • doświadczenie dydaktyczne,

 • wykształcenie wyższe w zakresie wychowania fizycznego,

 • posiadanie uprawnień instruktora strzelań policyjnych,

 • inne uprawnienia instruktorskie np.: w zakresie judo, karate, samoobrony lub innych sztuk walki.

 

Warunki finansowe:

Stanowisko

Grupa zaszeregowania

Mnożnik

instruktor

05

1,61

młodszy wykładowca

07

1,80


Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Kadr Szkoły Policji w Pile

tel. sieć publiczna 67-3522444 lub 67-3522171

tel. sieć resortowa 774-2444 lub 774-2171

adres e-mail: kadry@sppila.policja.gov.pl

Oferty (podanie i CV) prosimy kierować do Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile osobiście lub za pośrednictwem poczty albo na adres e-mail podany powyżej.

W ofercie prosimy o zamieszczenie:

 1. klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie służby dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji, zgodnie z obowiązującym prawem”,

 2. stopnia służbowego,

 3. grupy zaszeregowania,

 4. nazwy stanowiska,

 5. wysokości dodatku służbowego (brutto).

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

powrót
drukuj