Informacyjny Serwis Policyjny

Instruktor / młodszy wykładowca w Zakładzie Służby Kryminalnej - Szkoła Policji w Pile

SZKOŁA POLICJI
W P I L E

poszukuje policjantów chętnych do pełnienia dalszej służby

na stanowisku:

nauczyciela policyjnego (instruktor/młodszy wykładowca)

w Zakładzie Służby Kryminalnej

o specjalności - praca dochodzeniowo-śledcza

Niezbędne wymagania wobec kandydatów:

a. wykształcenie ogólne – wyższe z tytułem magistra lub równorzędne,

b. kwalifikacje zawodowe – szkolenie podstawowe oraz kurs specjalistyczny dla służby kryminalnej,

c. staż służby - 10 lat w jednostce terenowej Policji,

d. staż służby - w pionie kryminalnym, w zakresie pracy dochodzeniowo - śledczej - 5 lat,

e. pozytywna opinia służbowa.
 

Pożądane wymagania kwalifikacyjne:

- doświadczenie w prowadzeniu postępowań przygotowawczych - minimum 3 lata,

- kwalifikacje zawodowe wyższe /szkolenie oficerskie/,

- kwalifikacje pedagogiczne.
 

Ponadto u kandydata mile widziane:

- doświadczenie dydaktyczne,

- znajomość języków obcych.
 

Warunki finansowe:

 

Stanowisko Grupa zaszeregowania Mnożnik
instruktor 05 1,61
młodszy wykładowca 07 1,80

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Kadr Szkoły Policji w Pile

tel. sieć publiczna 67-3522444 lub 67-3522171

tel. sieć resortowa 774-2444 lub 774-2171

adres e-mail: kadry@sppila.policja.gov.pl

Oferty (podanie i CV) prosimy kierować do Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile osobiście lub za pośrednictwem poczty albo na adres e-mail podany powyżej.

W ofercie prosimy o zamieszczenie:

1. klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie służby dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji, zgodnie z obowiązującym prawem”,

2. stopnia służbowego,

3. grupy zaszeregowania,

4. nazwy stanowiska,

5. wysokości dodatku służbowego (brutto).
 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

powrót
drukuj