Informacyjny Serwis Policyjny

Instruktor w Zakładzie Ruchu Drogowego - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

OGŁOSZENIE

z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie możliwości kontynuowania służby na stanowisku

instruktor Zakładu Ruchu Drogowego

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

Rodzaj stanowiska, komórka organizacyjna

INSTRUKTOR

Zakład Ruch Drogowego

Proponowane składniki uposażenia zasadniczego

5 grupa zaszeregowania,

mnożnik 1,55 kwoty bazowej,

dodatek służbowy – 550

Zakres zadań, wynikający
z karty opisu stanowiska pracy

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym:

- z zakresu doskonalenia techniki kierowania motocyklem szosowym;

- z zakresu kierowania ruchem drogowym;

2) opracowywanie pomocy i materiałów dydaktycznych;

3) udział w pracach zespołów pedagogicznych i komisjach egzaminacyjnych;

4) prowadzenie dyżurów dydaktycznych;

Wymagania niezbędne

1) wykształcenie średnie;

2) staż służby, co najmniej 3 lata;

3) prawo jazdy kategorii A i B;

4) ukończony kursu specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część szczególna (RDs)

5) ukończony kurs specjalistyczny w zakresie kierowania motocyklem szosowym (TJMS) lub ukończony kurs dla instruktorów techniki jazdy motocyklem (pozapolicyjny)

Wymagania pożądane

1) doświadczenie praktyczne w zakresie kierowania motocyklem szosowym;

2) uprawnienia instruktora techniki jazdy motocyklem;

3) wykształcenie wyższe;

4) staż służby co najmniej 5 lat;

5) dowolna forma kształcenia z zakresu metodyki szkolenia lub pedagogiki;

Wymagane dokumenty

List motywacyjny i CV.

Termin składania ofert

do 16 marca 2018 r.

Informacje

kontaktowe

adres

Zakład Ruchu Drogowego

Centrum Szkolenia Policji

05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121

telefon służbowy

sekretariat Zakładu Ruchu Drogowego – 725 31 20

faks służbowy

sekretariat Zakładu Ruchu Drogowego – 725 35 14

telefon miejski

sekretariat Zakładu Ruchu Drogowego – 22 605 31 20

faks miejski

sekretariat Zakładu Ruchu Drogowego – 22 605 35 14

e-mail

zrd@csp.edu.pl

 

 

powrót
drukuj