Informacyjny Serwis Policyjny

Instruktor w Zakładzie Interwencji Policyjnych - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej

NAZWA STANOWISKA

instruktor

GRUPA ZASZEREGOWANIA,

MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ,

MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

 • grupa zaszeregowania – 5;

 • mnożnik kwoty bazowej – 1,55;

 • minimalna kwota dodatku służbowego w grupie – 400 zł;

NAZWA KOMÓRKI DYDAKTYCZNEJ

Zakład Interwencji Policyjnych

OPIS STANOWISKA

Kształcenie umiejętności w zakresie:

 • wychowania fizycznego;

 • taktyki i technik interwencji policyjnych;

 • samoobrony;

 • indywidualnych i zespołowych umiejętności posługiwania się bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego;

WYMAGANIA W ZAKRESIE

WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

 • staż służby: co najmniej 3 lata;

 • kwalifikacje zawodowe: podstawowe;

WYMAGANIA DODATKOWE

Pożądane:

 • wykształcenie wyższe (szczególnie AWF);

 • trener lub instruktor sportu (szczególnie o specjalności dowolnego sportu walki) lub instruktor rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona;

 • kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji (TITS);

 • kilkuletnie doświadczenie terenowe;

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

31 maja 2018 r.

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy – 7437 220, 7437 393

faks służbowy – 7437 399

tel. miejski – 59 8417 220, 59 8417 393

faks miejski 59 8417 399

e-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

12 stycznia 2018 r.

powrót
drukuj