Informacyjny Serwis Policyjny

Wykładowca / młodszy wykładowca / instruktor w Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii - CSP w Legionowie

OGŁOSZENIE

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie możliwości kontynuowania służby

na stanowisku nauczyciela policyjnego (psycholog)

w Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

 

Nazwa oferty

Oferta pracy dla policjantów

Rodzaj stanowiska, komórka organizacyjna

WYKŁADOWCA (8 grupa, mnożnik 1,85) albo

MŁODSZY WYKŁADOWCA (7 grupa, mnożnik 1,80) albo

INSTRUKTOR (5 grupa, mnożnik 1,55)

mianowanie na odpowiednie stanowisko uzależnione od posiadanych kwalifikacji i stażu służby.

 

Komórka organizacyjna

Studium Doradztwa Dydaktycznego I Psychologii

Zakres zadań, wynikający z karty opisu stanowiska pracy

 

ZADANIA PODSTAWOWE

 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych w szczególności z zakresu: psychologii i komunikacji społecznej, etyki zawodowej policjanta i praw człowieka, problematyki korupcji i dyskryminacji;

 2. prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym

 3. opracowywanie pomocy i materiałów dydaktycznych;

 4. tworzenie narzędzi oceny;

 5. prowadzenie dyżurów dydaktycznych;

 6. pełnienie funkcji opiekuna pedagogicznego;

 7. udział w pracach zespołów pedagogicznych i komisji egzaminacyjnych;

 8. udział w prowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych na kursy specjalistyczne;

 9. wdrażanie nowych form nauczania;

 10. wykonywanie działań z zakresu opieki psychologicznej wobec policjantów, pracowników i słuchaczy;

 11. opracowywanie psychologicznych analiz dotyczących stresu zawodowego, samobójstwa lub jego usiłowania oraz uzależnienia od alkoholu lub substancji psychoaktywnych;

 12. pełnienie dyżurów psychologicznych;

 13. udział w postępowaniach kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska policyjne lub pracownicze;

 14. wykonywanie działań z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz procedur z tym związanych.

Wymagania niezbędne

WYKŁADOWCA (wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym, kwalifikacje zawodowe wyższe, staż służby min. 4 lata),

MŁ. WYKŁADOWCA (wykształcenie wyższe, kwalifikacje zawodowe podstawowe, staż służby min. 5 lat),

INSTRUKTOR (wykształcenie średnie, kwalifikacje zawodowe podstawowe, staż służby min. 3 lata.

Wymagane dokumenty

 

List motywacyjny i CV.

 

Termin składania ofert

 

do dnia 31 stycznia 2018 r.

 

Informacje

kontaktowe

adres

Centrum Szkolenia Policji ul. Zegrzyńska 121

05-119 Legionowo

telefon służbowy

Sekretariat Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii 725 32 05

faks służbowy

Sekretariat Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii 725 35 38

telefon miejski

Sekretariat Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii (22) 605 32 05

faks miejski

Sekretariat Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii (22) 605 35 38

e-mail

Sekretariat Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii kiersddip@csp.edu.pl

 

powrót
drukuj