Informacyjny Serwis Policyjny

Lektor języka angielskiego w Studium Edukacji Językowej - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Rodzaj stanowiska

LEKTOR

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(8 grupa, mnożnik 1,85)

Jednostka organizacyjna

Studium Edukacji Językowej

Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych

Termin składania oferty

do 31 grudnia 2017 r.

Termin przeprowadzenia konkursu

do 30 kwietnia 2018 r.

Opis stanowiska

– prowadzenie zajęć dydaktycznych;

– dokonywanie zaliczeń oraz przeprowadzanie egzaminów
w związku z realizacją procesu dydaktycznego;

– tłumaczenie tekstów ogólnych i specjalistycznych, w tym korespondencji służbowej;

– tłumaczenie w trakcie pobytu delegacji zagranicznych w WSPol;

– udział w przedsięwzięciach organizowanych przez WSPol poza granicami kraju

Wymagania

– wykształcenie wyższe magisterskie;

– kwalifikacje zawodowe podstawowe;

– wykształcenie filologiczne lub inne, dające uprawnienia do nauczania języka angielskiego;

– staż w Policji co najmniej 3 lata

Dodatkowe wymagania/umiejętności

– doświadczenie pedagogiczne;

– samodzielność i kreatywność;

– umiejętność współpracy w zespole

Składanie dokumentów

– CV,

– oświadczenie o treści: Zostałam/em zapoznana/y z informacjami i prawami wynikającymi z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

 

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12–100 Szczytno

telefon służbowy

733 53 72

fax służbowy

733 52 38

telefon miejski

(89) 621 53 72

fax miejski

(89) 621 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

nadkom. Dariusz Kamassa

ekspert Działu Kadr

Data dodania oferty

6.12.2017 r.

  • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że w przypadku złożenia oferty na powyższe stanowisko administratorem danych osobowych kandydata jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12–100 Szczytno. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

  • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

  • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

  • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu

powrót
drukuj