Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert w Wydziale Kadr - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

stanowisko policyjne w komórce wspomagającej

NAZWA STANOWISKA

ekspert

GRUPA ZASZEREGOWANIA, MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ, MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

grupa zaszeregowania – 9

mnożnik kwoty bazowej – 2,05

minimalna kwota dodatku służbowego – 550 zł

NAZWA KOMÓRKI WSPOMAGAJĄCEJ

Wydział Kadr

OPIS STANOWISKA

Realizacja zadań w szczególności związanych z:

 • koordynowaniem i realizacją zadań w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji;
 • prowadzeniem czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych;
 • opiniowaniem spraw z zakresu naruszenia dyscypliny służbowej, nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej lub porządku w procesie pracy;
 • prowadzeniem postępowań administracyjnych;
 • prowadzeniem spraw związanych z obsługą kadrowo – osobową policjantów;
 • koordynowaniem, przygotowaniem i organizacją narad, uroczystości i imprez okolicznościowych w zakresie określonym przez Komendanta Szkoły.

 

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

 • staż służby – 4 lata;
 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • kwalifikacje zawodowe wyższe;

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż służby w Policji – min. 10 lat;
 • pożądane wykształcenie z zakresu prawa lub administracji;
 • doświadczenie na stanowisku w komórce realizującej zadania z zakresu spraw kadrowych;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania zasad techniki prawodawczej;

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście;

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

8.12.2017 r.

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy – 7437 393, 7437 391

faks służbowy – 7437 399

tel. miejski – 59 8417 393, 59 8417 391

faks miejski – 59 8417 399

e-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

14.11.2017 r.

powrót
drukuj