Informacyjny Serwis Policyjny

Dowódca Kompanii. Dział Dowodzenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Nazwa stanowiska

DOWÓDCA KOMPANII

(7 grupa, mnożnik 1,80)

Komórka administracji

Dział Dowodzenia

Termin składania oferty

do 30 listopada 2017 r.

Opis stanowiska

– inicjowanie, organizowanie i realizowanie działań wychowawczych wobec studentów i słuchaczy WSPol;

– wykonywanie czynności nadzorczo-kontrolnych wobec studentów i słuchaczy WSPol;

– prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie ceremoniału i musztry

Wymagania

– wykształcenie – wyższe magisterskie;

– kwalifikacje zawodowe – podstawowe;

– staż służby w Policji – min. 5 lat

Dodatkowe wymagania/umiejętności

– ukończone studia lub studium pedagogiczne;

– znajomość przepisów zarządzenia nr 30 komendanta głównego Policji z 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji (zm. zarządzenie nr 44 komendanta głównego Policji z 6 października 2014 r.);

– znajomość przepisów zarządzenia nr 122 komendanta głównego Policji z 25 maja 2012 r. w sprawie ceremoniału policyjnego (zm. zarządzenie nr 8 komendanta głównego Policji z 15 marca 2017 r.);

– znajomość przepisów zarządzenia nr 7 komendanta głównego Policji z 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji;

– samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność;

– umiejętność współpracy w zespole;

– doświadczenie w zakresie przygotowania, organizacji oraz udziału w uroczystościach o charakterze ceremonialnym

Składanie dokumentów

– CV,

– oświadczenie o treści: Zostałam/em zapoznana/y z informacjami i prawami wynikającymi z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

 

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12–100 Szczytno

telefon służbowy

733 53 72

fax służbowy

733 52 38

telefon miejski

(89) 621 53 72

fax miejski

(89) 621 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

nadkom. Dariusz Kamassa

ekspert Działu Kadr

Data dodania oferty

9.11.2017 r.

  • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że w przypadku złożenia oferty na powyższe stanowisko administratorem danych osobowych kandydata jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12–100 Szczytno. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

  • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

  • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

  • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu

powrót
drukuj