Informacyjny Serwis Policyjny

Asystent / instruktor w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Nazwa stanowiska

ASYSTENT/INSTRUKTOR

(5 grupa, mnożnik 1,55/8 grupa, mnożnik 1,85)

Jednostka organizacyjna

Zakład Bezpieczeństwa Społecznego

Instytutu Służby Prewencyjnej

Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Termin składania oferty

do 24 listopada 2017 r.

Termin przeprowadzenia konkursu

do 31 stycznia 2018 r.

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z problematyki:

– służby patrolowo-interwencyjnej;

– służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych;

– służby konwojowej;

– podstawowych uprawnień policjanta.

Wymagania

– wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego),

– kwalifikacje zawodowe podstawowe (asystent),

– kwalifikacje zawodowe wyższe (instruktor),

– staż służby w Policji co najmniej 8 lat

Dodatkowe wymagania/umiejętności

– doświadczenie zawodowe w zakresie służby prewencyjnej (preferowane) lub kryminalnej,

– przeszkolenie pedagogiczne – preferowane,

– przeszkolenie specjalistyczne z ruchu drogowego – preferowane;

– doświadczenie w zakresie tematycznym opisu stanowiska,

– zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,

– znajomość języka obcego w stopniu dobrym – preferowane,

– umiejętność pracy w zespole,

– dyspozycyjność

Składanie dokumentów

– CV,

– oświadczenie o treści: Zostałam/em zapoznana/y z informacjami i prawami wynikającymi z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12–100 Szczytno

telefon służbowy

733 53 72

fax służbowy

733 52 38

telefon miejski

(89) 621 53 72

fax miejski

(89) 621 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

nadkom. Dariusz Kamassa

ekspert Działu Kadr

Data dodania oferty

30.10.2017 r.

  • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że w przypadku złożenia oferty na powyższe stanowisko administratorem danych osobowych kandydata jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

  • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

  • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

  • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu

powrót
drukuj