Informacyjny Serwis Policyjny

Asystent w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Nazwa stanowiska

ASYSTENT

(5 grupa, mnożnik 1,55)

Jednostka organizacyjna

Zakład Cyberbezpieczeństwa

Instytut Służby Kryminalnej

Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Termin składania oferty

do 20 listopada 2017 r.

Termin przeprowadzenia konkursu

do 31 stycznia 2018 r.

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu studiów o profilu praktycznym na kierunku informatyka w specjalności informatyka w bezpieczeństwie

Wymagania

– wykształcenie wyższe magisterskie,

– kwalifikacje zawodowe podstawowe,

– staż służby w Policji minimum 5 lat,

– wiedza i doświadczenie zawodowe związane z realizacją zadań z zakresu informatyki

Dodatkowe wymagania/umiejętności

– znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,

– zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,

– umiejętność pracy w zespole,

– samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność wynikająca z konieczności pełnienia służby w Szczytnie

Składanie dokumentów

– CV,

– oświadczenie o treści: Zostałam/em zapoznana/y z informacjami i prawami wynikającymi z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12–100 Szczytno

telefon służbowy

733 53 72

fax służbowy

733 52 38

telefon miejski

(89) 621 53 72

fax miejski

(89) 621 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

nadkom. Dariusz Kamassa

ekspert Działu Kadr

Data dodania oferty

25.10.2017 r.

  • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że w przypadku złożenia oferty na powyższe stanowisko administratorem danych osobowych kandydata jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

  • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

  • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

  • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu

powrót
drukuj