Informacyjny Serwis Policyjny

Młodszy wykładowca (poszukiwania os. zaginionych) w Zakładzie Służby Kryminalnej - Szkoła Policji w Pile

 

SZKOŁA POLICJI

W P I L E

poszukuje policjantów chętnych do pełnienia dalszej służby

na stanowisku:

młodszego wykładowcy w Zakładzie Służby Kryminalnej

o specjalności - praca operacyjna w zakresie poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz osób zaginionych

 

Niezbędne wymagania wobec kandydatów:

 1. wykształcenie ogólne – wyższe z tytułem magistra lub równorzędne,

 2. kwalifikacje zawodowe – szkolenie podstawowe oraz kurs specjalistyczny dla służby kryminalnej,

 1. staż służby - 10 lat w jednostce terenowej Policji,

 2. staż służby w pionie kryminalnym - 5 lat,

 3. pozytywna opinia służbowa.

 

Pożądane wymagania kwalifikacyjne:

- doświadczenie w zakresie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych - w tym służba w komórkach organizacyjnych zajmujących się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz osób zaginionych - minimum 3 lata,

- kwalifikacje zawodowe wyższe /szkolenie oficerskie/,

- kwalifikacje pedagogiczne.

 

Ponadto u kandydata mile widziane:

- doświadczenie dydaktyczne.
 

Warunki finansowe:

- 07 grupa zaszeregowania,

- mnożnik 1,80.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Kadr Szkoły Policji w Pile

tel. sieć publiczna 67-3522178 lub 67-3522171

tel. sieć resortowa 774-2178 lub 774-2171

adres e-mail: kadry@sppila.policja.gov.pl

 

Oferty (podanie i CV) prosimy kierować do Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile, za pośrednictwem poczty, na adres e-mail podany powyżej lub osobiście.

W ofercie prosimy o zamieszczenie:

 1. klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie służby dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji, zgodnie z obowiązującym prawem”,

 2. stopnia służbowego,

 3. grupy zaszeregowania,

 4. nazwy stanowiska,

 5. wysokości dodatku służbowego (brutto).
   

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

powrót
drukuj