Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert w Wydziale Łączności i Informatyki - Szkoła Policji w Katowicach

RODZAJ OFERTY

Oferta pracy dla policjantów

NAZWA STANOWISKA

EKSPERT

(9 grupa, mnożnik 2,05)

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Wydział Łączności i Informatyki

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

15 października 2017 r.

OPIS STANOWISKA

do zakresu zadań w szczególności należy:

 • udział w projektowaniu centralnych systemów teleinformatycznych;

 • projektowanie i wdrażanie systemów teleinformatycznych na potrzeby szkoły;

 • projektowanie i wdrażanie nowych narzędzi informatycznych na potrzeby szkoły;

 • projektowanie oraz rozbudowa bazy pomocy dydaktycznych z zakresu sprzętu łączności i informatyki;

WYMAGANIA W ZAKRESIE

WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

 • kwalifikacje zawodowe wyższe;
 • wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym;
 • staż służby min. 4 lat.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • pożądane doświadczenie zawodowe w realizacji zadań zgodnie z opisem stanowiska pracy;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY I

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 • kwestionariusz kandydata na stanowisko inne niż dydaktyczne wypełniony w części I; dokumenty do pobrania
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kopia ostatniej opinii służbowej;
 • oferty proszę przesłać pocztą lub składać osobiście.

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Policji w Katowicach

ul. Gen. Jankego 276

40-684 Katowice

Wydział Kadr

Centrala telefoniczna –  32 6069 255

Centrala resort –  8516 255

Wydział Kadr tel.: 32 6069 234, resort.: 8516 234

faks miejski 32 6069 279

e-mail: poczta@spkatowice.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

13 września 2017 r.

powrót
drukuj