Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert w Wydziale Kadr - Szkoła Policji w Słupsku

 

RODZAJ OFERTY

Stanowisko policyjne w komórce wspomagającej

NAZWA STANOWISKA

ekspert

GRUPA ZASZEREGOWANIA, MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ, MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

Grupa zaszeregowania - 9

Mnożnik kwoty bazowej – 2,05

Minimalna kwota dodatku służbowego – 550 zł

NAZWA KOMÓRKI WSPOMAGAJĄCEJ

Wydział Kadr

OPIS STANOWISKA

Realizacja zadań w szczególności związanych z:

- prowadzeniem spraw związanych z obsługą kadrowo – osobową policjantów,

- prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu spraw osobowych policjantów;

- prowadzeniem czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych;

- realizacją wniosków o udzielenie informacji publicznej w zakresie spraw pozostających we właściwości Wydziału;

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

– wykształcenie wyższe magisterskie

– kwalifikacje zawodowe wyższe;

– staż służby w Policji – min. 10 lat;

WYMAGANIA DODATKOWE

- pożądane wykształcenie z zakresu prawa lub administracji;

- doświadczenie na stanowisku w komórce realizującej zadania z zakresu spraw kadrowych – min. 5 lat;

- dyspozycyjność;

- umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania zasad techniki prawodawczej;

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

4 sierpnia 2017 r.

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy – 7437 395, 7437 391

faks służbowy – 7437 399

tel. Miejski – 59 8417 395, 59 8417 391

faks miejski – 59 8417 399

e-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

7 lipca 2017 r.

 

powrót
drukuj