Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista w Wydziale Kadr - Szkoła Policji w Słupsku

 

RODZAJ OFERTY

stanowisko policyjne w komórce wspomagającej

NAZWA STANOWISKA

specjalista

GRUPA ZASZEREGOWANIA, MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ, MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

 

grupa zaszeregowania – 6

mnożnik kwoty bazowej – 1,75

minimalna kwota dodatku służbowego – 400 zł

 

NAZWA KOMÓRKI WSPOMAGAJĄCEJ

Wydział Kadr

OPIS STANOWISKA

Realizacja zadań w szczególności związanych z:

- koordynowaniem i realizacją zadań w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji;

- prowadzeniem czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych;

- opiniowaniem spraw z zakresu naruszenia dyscypliny służbowej, nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej lub porządku w procesie pracy;

- realizacją zadań związanych z doskonaleniem zawodowym policjantów Szkoły;

 

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

– staż służby w Policji – min. 8 lat;

– wykształcenie wyższe;

– kwalifikacje zawodowe podstawowe;

WYMAGANIA DODATKOWE

- pożądane wykształcenie z zakresu prawa lub administracji;

- doświadczenie na stanowisku w komórce realizującej zadania z zakresu spraw kadrowych;

- dyspozycyjność;

- umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania zasad techniki prawodawczej;

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście;

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

4 sierpnia 2017 r.

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy – 7437 395, 7437 391

faks służbowy – 7437 399

tel. miejski – 59 8417 395, 59 8417 391

faks miejski – 59 8417 399

e-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

7 lipca 2017 r.

 

powrót
drukuj