Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista w Wydziale Organizacji i Dowodzenia - Szkoła Policji w Słupsku

 

RODZAJ OFERTY

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej

NAZWA STANOWISKA

specjalista

GRUPA ZASZEREGOWANIA,

MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ,

MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

 • grupa zaszeregowania – 6;

 • mnożnik kwoty bazowej – 1,75;

 • minimalna kwota dodatku służbowego w grupie – 400 zł;

NAZWA KOMÓRKI DYDAKTYCZNEJ

Wydział Organizacji i Dowodzenia

OPIS STANOWISKA

 • planowanie, projektowanie i realizacja badań pedagogicznych oraz socjologicznych,

 • prowadzenie innych badań i analiz zleconych przez kierownictwo Szkoły,

 • bieżące zapoznawanie się z nowoczesnymi i efektywnymi technikami badawczymi,

 • diagnozowanie potrzeb oraz określanie obszarów badawczych,

 • planowanie i projektowanie czynności w zakresie usprawniania czynności egzaminacyjnych,

 • udział w komisjach i zespołach zadaniowych powoływanych przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Szkoły,

 • przyjmowanie, kompletowanie i gromadzenie dokumentacji szkoleniowej kursów i szkoleń realizowanych w Szkole,

 • współpraca z dowódcami kompanii w zakresie przyjmowania i gromadzenia dokumentacji szkoleń,

 • przekazywanie zgromadzonej dokumentacji (po zakończeniu kursu/szkolenia) odpowiednim komórkom Szkoły w celu archiwizacji,

 • wykonywanie innych zadań merytorycznie związanych z pracą na zajmowanym stanowisku oraz zadań o charakterze doraźnym zapewniających niezakłócone funkcjonowanie komórki organizacyjnej.

WYMAGANIA W ZAKRESIE

WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

 • wykształcenie wyższe

 • kwalifikacje zawodowe podstawowe

 • staż służby minimum 3 lata

lub

 • wykształcenie średnie

 • kwalifikacje zawodowe podstawowe

 • staż służby minimum 5 lata

WYMAGANIA DODATKOWE

pożądane:

 • co najmniej 10 letni staż służby w Policji

 • umiejętność pracy w zespole

 • dyspozycyjność

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście. W składanych dokumentach należy wskazać stanowisko do którego się aplikuje.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

7 sierpnia 2017 r.

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy:

– 7437 393 (Wydział Kadr),

– 7437 440 (Wydział Organizacji i Dowodzenia),

faks służbowy: 7437 399,

tel. miejski:

– 59 8417393 (Wydział Kadr),

– 59 8417440 (Wydział Organizacji i Dowodzenia),

faks miejski: 59 8417 399,

e- mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

7 lipca 2017 r.

 

powrót
drukuj