Informacyjny Serwis Policyjny

Asystent w Wydziale Organizacji i Dowodzenia - Szkoła Policji w Słupsku

 

RODZAJ OFERTY

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej

NAZWA STANOWISKA

asystent

GRUPA ZASZEREGOWANIA,

MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ,

MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

 • grupa zaszeregowania – 5;

 • mnożnik kwoty bazowej – 1,55;

 • minimalna kwota dodatku służbowego w grupie – 400 zł;

NAZWA KOMÓRKI DYDAKTYCZNEJ

Wydział Organizacji i Dowodzenia

OPIS STANOWISKA

 • zapewnienie obsługi logistycznej słuchaczy w zakresie przyjęcia, pobytu oraz rozliczenia po zakończonym szkoleniu

 • udział w realizacji nadzoru służbowego nad słuchaczami uczestniczącymi w szkoleniach

 • zastępowanie dowódcy kompanii podczas jego nieobecności

WYMAGANIA W ZAKRESIE

WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

 • wykształcenie średnie

 • kwalifikacje zawodowe podstawowe

 • staż służby minimum 3 lata

WYMAGANIA DODATKOWE

pożądane:

 • co najmniej 5 letni staż służby w Policji

 • doświadczenie w dowodzeniu pododdziałem prewencji Policji (dowódca kompanii, plutonu, drużyny itp.)

 • umiejętność pracy w zespole

 • dyspozycyjność

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście. W składanych dokumentach należy wskazać stanowisko do którego się aplikuje.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

7 sierpnia 2017 r.

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy:

– 7437 393 (Wydział Kadr),

– 7437 440 (Wydział Organizacji i Dowodzenia),

faks służbowy: 7437 399,

tel. miejski:

– 59 8417393 (Wydział Kadr),

– 59 8417440 (Wydział Organizacji i Dowodzenia),

faks miejski: 59 8417 399,

e- mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

7 lipca 2017 r.

 

powrót
drukuj