Informacyjny Serwis Policyjny

Instruktor w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Nazwa stanowiska

INSTRUKTOR

(8 grupa, mnożnik 1,85)

Jednostka organizacyjna

Zakład Kryminalistyki

Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem

Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Termin składania oferty

do 30 września 2017 r.

Termin przeprowadzenia konkursu

do 31 grudnia 2017 r.

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu taktyki zwalczania przestępczości kryminalnej

Wymagania

– wykształcenie wyższe magisterskie,

– kwalifikacje zawodowe wyższe,

– staż służby w Policji minimum 8 lat,

– wiedza i doświadczenie zawodowe związane z realizacją czynności dochodzeniowo-śledczych w komórkach zajmujących się zwalczaniem przestępczości kryminalnej

Dodatkowe wymagania/umiejętności

– wiedza i doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem nadzoru nad czynnościami dochodzeniowo-śledczymi w komórkach zajmujących się zwalczaniem przestępczości kryminalnej,

– ukończony kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze,

– ukończony kurs specjalistyczny w zakresie taktyki i technik przesłuchań,

– wykształcenie w zakresie pedagogicznym (przeszkolenie),

– znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,

– zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,

– znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office,

– umiejętność współpracy w zespole,

– samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność wynikająca z konieczności pełnienia służby w Szczytnie

Składanie dokumentów

– CV,

– oświadczenie o treści: Zostałam/em zapoznana/y z informacjami i prawami wynikającymi z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

 

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12–100 Szczytno

telefon służbowy

733 53 72

fax służbowy

733 52 38

telefon miejski

(89) 621 53 72

fax miejski

(89) 621 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

nadkom. Dariusz Kamassa

ekspert Działu Kadr

Data dodania oferty

6.07.2017 r.

  • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że w przypadku złożenia oferty na powyższe stanowisko administratorem danych osobowych kandydata jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

  • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

  • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

  • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu

powrót
drukuj