Informacyjny Serwis Policyjny

Instruktor/młodszy wykładowca w Zakładzie Prewencji i Technik Interwencyjnych - Szkoła Policji w Pile

SZKOŁA POLICJI

W  P I L E

poszukuje policjantów chętnych do pełnienia dalszej służby

na stanowisku:

        

- instruktora/ młodszego wykładowcy z zakresu prewencji w Zakładzie Prewencji i Technik Interwencyjnych.  

Niezbędne wymagania wobec kandydatów:

spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 r., nr 123, poz. 857 z późn. zm.).

 

L.p.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby

1.

instruktor

średnie

podstawowe

3

2.

młodszy wykładowca

średnie

podstawowe

15

wyższe

podstawowe

5

 

UWAGA: PREFEROWANY WYMÓG W ZAKRESIE LAT SŁUŻBY – 10 LAT

 

Pozostałe wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe,
 • kwalifikacje pedagogiczne,
 • inne kwalifikacje zawodowe, w szczególności odbyte kursy doskonalenia zawodowego związane ze służbą prewencyjną, również uprawnienia medyczne,  

 

Ponadto u kandydata mile widziane będzie:

 • doświadczenie dydaktyczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • kreatywność,
 • samodzielność.

 

 Warunki finansowe:

L.p.

Stanowisko

Grupa zaszeregowania

Mnożnik kwoty bazowej

1.

instruktor

5

1,55

2.

młodszy wykładowca

7

1,80

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Kadr Szkoły Policji w Pile

tel. sieć publiczna 67-3522178 lub 67-3522171

tel. sieć resortowa 774-2178 lub 774-2171

adres e-mail: kadry@sppila.policja.gov.pl

Oferty (podanie i CV) prosimy kierować do Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile, za pośrednictwem poczty, na adres e-mail podany powyżej lub osobiście.

W ofercie prosimy o zamieszczenie:

 1. klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie służby dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji, zgodnie z obowiązującym prawem”,
 2. stopnia służbowego,
 3. grupy zaszeregowania,
 4. nazwy stanowiska,
 5. wysokości dodatku służbowego (brutto).                                                                                                                                                                                               

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

powrót
drukuj