Informacyjny Serwis Policyjny

Instruktor w Zakładzie Wyszkolenia Strzeleckiego - Szkoła Policji w Słupsku

 RODZAJ OFERTY

 stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej

 NAZWA STANOWISKA

 instruktor

 GRUPA ZASZEREGOWANIA,

 MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ,

 MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

 • grupa zaszeregowania – 5;
 • mnożnik kwoty bazowej – 1,55;
 • minimalna kwota dodatku służbowego w grupie – 400 zł;

 NAZWA KOMÓRKI DYDAKTYCZNEJ

 Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego

 OPIS STANOWISKA

 przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu taktyki i techniki posługiwania się bronią palną

 WYMAGANIA W ZAKRESIE

 WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

 • wykształcenie średnie;
 • kwalifikacje zawodowe podstawowe;
 • staż służby- conajmniej 3 lata;
 • ukończony kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych;

 WYMAGANIA DODATKOWE

 pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność;
 • znajomość j. niemieckiego lub angielskiego na poziomie podstawowym;
 • kwalifikacje w zakresie strzelectwa sportowego;
 • ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • ukończone szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub ukończone studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownika medycznego lub ukończona publiczna szkoła policealna lub niepubliczna szkoła policealna o uprawnieniach szkoły publicznej i posiadanie  dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik medyczny”;
 • kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji;
 • staż służby powyżej 10 lat;

 SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście. W składanych dokumentach należy wskazać stanowisko, do którego się aplikuje.

 TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 14 lipca 2017 r.

 DANE KONTAKTOWE

 Szkoła Policji w Słupsku

 ul. Kilińskiego 42

 76-200 Słupsk

 Wydział Kadr

 tel. służbowy – 7437 300, 7437 393

 faks służbowy – 7437 399

 tel. miejski – 59 8417 300, 59 8417 393

 faks miejski - 59 8417 399

 e-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

 DATA DODANIA OFERTY

 14 czerwca 2017 r.

powrót
drukuj