Informacyjny Serwis Policyjny

Instruktor/młodszy wykładowca w Zakładzie Prewencji i Technik Interwencyjnych - Szkoła Policji w Pile

Szkoła  Policji

w Pile

poszukuje policjantów chętnych do pełnienia dalszej służby

na stanowisku:

        

- instruktora/ młodszego wykładowcy w zakresie wyszkolenia strzeleckiego policjantów w Zakładzie Prewencji i Technik Interwencyjnych.  

Niezbędne wymagania wobec kandydatów:

  1. spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 r., nr 123, poz. 857 z późn. zm.).

 

L.p.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby

1.

instruktor

średnie

podstawowe

3

2.

młodszy wykładowca

średnie

podstawowe

15

wyższe

podstawowe

5

 

UWAGA: PREFEROWANY WYMÓG W ZAKRESIE LAT SŁUŻBY – 10 LAT

  1. ukończenie kursu specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych.

 

Pozostałe wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie wyższe w zakresie wychowania fizycznego,

- posiadanie uprawnień ratownika medycznego,

- kwalifikacje pedagogiczne,

- inne uprawnienia instruktorskie np.: sędziego strzelectwa sportowego, w zakresie judo, karate, samoobrony lub innych sztuk walki,

- inne kwalifikacje zawodowe, w szczególności odbyte kursy doskonalenia zawodowego np.: uprawnienia medyczne,  

 

Ponadto u kandydata mile widziane będzie:

- doświadczenie dydaktyczne,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

- kreatywność,

- samodzielność.

Warunki finansowe:

 

L.p.

Stanowisko

Grupa zaszeregowania

Mnożnik kwoty bazowej

1.

instruktor

5

1,55

2.

młodszy wykładowca

7

1,80

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Kadr Szkoły Policji w Pile

tel. sieć publiczna 67-3522178 lub 67-3522171

tel. sieć resortowa 774-2178 lub 774-2171

adres e-mail: kadry@sppila.policja.gov.pl
 

Oferty (podanie i CV) prosimy kierować do Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile, za pośrednictwem poczty, na adres e-mail podany powyżej lub osobiście.

W ofercie prosimy o zamieszczenie:

  1. klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie służby dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji, zgodnie z obowiązującym prawem,
  2. stopnia służbowego,
  3. grupy zaszeregowania,
  4. nazwy stanowiska,
  5. wysokości dodatku służbowego (brutto).                                                                                                                                                                                               

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

powrót
drukuj