Informacyjny Serwis Policyjny

Asystent/instruktor w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Nazwa stanowiska

ASYSTENT/INSTRUKTOR

(5 grupa, mnożnik 1,55/8 grupa, mnożnik 1,85)

Jednostka organizacyjna

Zakład Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną
i Terroryzmem

Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną

i Terroryzmem

Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Termin składania oferty

do 9 lipca 2017 r.

Termin przeprowadzenia konkursu

do 31 października 2017 r.

Opis stanowiska

 Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu:

 • analizy kryminalnej,
 • dokonywanie zaliczeń oraz przeprowadzanie egzaminów w związku z  realizacją procesu dydaktycznego

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • kwalifikacje zawodowe podstawowe (asystent),
 • kwalifikacje zawodowe wyższe (instruktor),
 • staż w Policji co najmniej 5 lat,
 • doświadczenie zawodowe i umiejętności w zakresie  zwalczania przestępczości zorganizowanej,
 • znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office,
 • znajomość obsługi specjalistycznego oprogramowania analitycznego oraz oprogramowania pomocniczego,
 • posiadanie certyfikatu ukończenia kursu analizy kryminalnej

Dodatkowe wymagania/umiejętności

 • wykształcenie w zakresie pedagogicznym (przeszkolenie),
 • zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • znajomość języka obcego w stopniu dobrym,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność

Składanie dokumentów

 • CV,
 • oświadczenie o treści: Zostałam/em zapoznana/y z informacjami i prawami wynikającymi z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście.

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12-100 Szczytno

telefon służbowy

733 53 72

fax służbowy

733 52 38

telefon miejski

(89) 621 53 72

fax miejski

(89) 621 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

nadkom. Dariusz Kamassa

ekspert Działu Kadr

Data dodania oferty

12.06.2017 r.

 • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że w przypadku złożenia oferty na powyższe stanowisko administratorem danych osobowych kandydata jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.
 • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.
 • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu.

 

powrót
drukuj