Informacyjny Serwis Policyjny

Instruktor w Zakładzie Interwencji Policyjnych - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej

NAZWA STANOWISKA

instruktor

GRUPA ZASZEREGOWANIA,

MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ,

MINIMALNA KWOTA DODATKU  SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

 • grupa zaszeregowania – 5;
 • mnożnik kwoty bazowej – 1,55;
 • minimalna kwota dodatku służbowego w grupie – 400 zł;

NAZWA KOMÓRKI DYDAKTYCZNEJ

 Zakład Interwencji Policyjnych

OPIS STANOWISKA

 Kształcenie umiejętności w zakresie:

 • wychowania fizycznego;
 • taktyki i technik interwencji policyjnych;
 • samoobrony;
 • indywidualnych i zespołowych umiejętności posługiwania się bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego;

WYMAGANIA W ZAKRESIE

WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI  ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

 • staż służby − co najmniej 3 lata;
 • kwalifikacje zawodowe – podstawowe;

WYMAGANIA DODATKOWE

 Pożądane:

 • wykształcenie wyższe (szczególnie AWF);
 • trener lub instruktor sportu (szczególnie o specjalności dowolnego sportu walki) lub instruktor rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona;
 • kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji (TITS);
 • kilkuletnie doświadczenie terenowe;

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 30 czerwca 2017 r.

DANE KONTAKTOWE

 Szkoła Policji w Słupsku

 ul. Kilińskiego 42

 76-200 Słupsk

 Wydział Kadr

 tel. służbowy – 7437 220, 7437 393

 faks służbowy – 7437 399

 tel. miejski – 59 8417 220, 59 8417 393

 faks miejski 59 8417 399

 e-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

 2 czerwca 2017 r.

 

 

 

powrót
drukuj