Informacyjny Serwis Policyjny

Lektor języka niemieckiego - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Rodzaj stanowiska

LEKTOR

JĘZYKA NIEMIECKIEGO

(8 grupa, mnożnik 1,85)

Jednostka organizacyjna

Studium Edukacji Językowej

Wydział Administracji

Termin składania oferty

do 31 lipca 2017 r.

Termin przeprowadzenia konkursu

do 30 września 2017 r.

Opis stanowiska

– prowadzenie zajęć dydaktycznych;

– dokonywanie zaliczeń oraz przeprowadzanie egzaminów
w związku z realizacją procesu dydaktycznego;

– tłumaczenie tekstów ogólnych i specjalistycznych, w tym korespondencji służbowej;

– tłumaczenie w trakcie pobytu delegacji zagranicznych w WSPol;

– udział w przedsięwzięciach organizowanych przez WSPol poza granicami kraju

Wymagania

– wykształcenie wyższe magisterskie;

– kwalifikacje zawodowe podstawowe;

– biegła znajomość języka niemieckiego;

– wykształcenie filologiczne lub inne, dające uprawnienia do nauczania języka rosyjskiego;

– staż w Policji co najmniej 3 lata

Dodatkowe wymagania/umiejętności

 – doświadczenie pedagogiczne;

 – samodzielność i kreatywność;

 – umiejętność współpracy w zespole

Składanie dokumentów

 – CV,

 –  oświadczenie o treści: Zostałam/em zapoznana/y z informacjami i prawami wynikającymi z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście.

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12-100 Szczytno

telefon służbowy

733 53 72

fax służbowy

733 52 38

telefon miejski

(89) 621 53 72

fax miejski

(89) 621 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

nadkom. Dariusz Kamassa

ekspert Działu Kadr

Data dodania oferty

26.05.2017 r.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy

powrót
drukuj