Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista w Wydziale Kadr - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

 stanowisko policyjne w komórce wspomagającej

NAZWA STANOWISKA

 specjalista

GRUPA ZASZEREGOWANIA, MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ, MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

 grupa zaszeregowania – 6;

 mnożnik kwoty bazowej – 1,75;

 minimalna kwota dodatku służbowego –  400 zł

NAZWA KOMÓRKI WSPOMAGAJĄCEJ

 Wydział Kadr

OPIS STANOWISKA

 Realizacja zadań w szczególności związanych z:

- prowadzeniem spraw związanych z obsługą kadrowo – osobową policjantów,

- opiniowaniem spraw z zakresu naruszenia dyscypliny służbowej, nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej;

- prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu spraw osobowych policjantów;

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

– staż służby w Policji – min. 8 lat;

– wykształcenie wyższe;

– kwalifikacje zawodowe podstawowe;

WYMAGANIA DODATKOWE

- pożądane wykształcenie z zakresu prawa lub administracji;

- doświadczenie na stanowisku w komórce realizującej zadania z zakresu spraw kadrowych;

- dyspozycyjność;

- umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania zasad techniki prawodawczej.

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście;

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 9 czerwca 2017 r.

DANE KONTAKTOWE

 Szkoła Policji w Słupsku

 ul. Kilińskiego 42

 76-200 Słupsk

 Wydział Kadr

 tel. służbowy – 7437 393, 7437 391

 faks służbowy – 7437 399

 tel. miejski – 59 8417 393, 59 8417 391

 faks miejski – 59 8417 399

 e-mail: spslupsk@spslupsk.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

 17 maja 2017 r.

 
powrót
drukuj