Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista w Wydziale Teleinformatyki - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

 stanowisko policyjne w komórce wspomagającej

NAZWA STANOWISKA

 specjalista

GRUPA ZASZEREGOWANIA,

MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ,

MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

- grupa zaszeregowania – 6

- mnożnik kwoty bazowej – 1,75

- minimalna kwota dodatku służbowego –  400 zł

NAZWA KOMÓRKI LOGISTYCZNEJ

 Wydział Teleinformatyki

OPIS STANOWISKA

 do zakresu zadań w szczególności należy:

- naprawa sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego;

- kontrolowanie, nadzorowanie, naprawa systemów kontroli dostępu i systemów monitoringu wizyjnego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE

WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

- wykształcenie średnie (techniczne w zakresie elektroniki, elektrotechniki, automatyki, itp.);

- kwalifikacje zawodowe podstawowe;

- staż służby min. 8 lat.

WYMAGANIA DODATKOWE

  • pożądane doświadczenie zawodowe w realizacji zadań zgodnie z opisem stanowiska pracy;
  • uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • dyspozycyjność;
  • brak przeciwskazań do pracy na wysokości.

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby/pracy można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście; do CV należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 23 czerwca 2017  r.

DANE KONTAKTOWE

 Szkoła Policji w Słupsku

 ul. Kilińskiego 42

 76-200 Słupsk

 Wydział Kadr

 tel. służbowy – 7437 511, 7437 393

 faks służbowy – 7437 399

 tel. miejski – 59 8417 511, 59 8417 393

 faks miejski 59 8417 399

 e-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

 17 maja 2017 r.

powrót
drukuj