Informacyjny Serwis Policyjny

Nauczyciel stowarzyszony w Zespole Pomocy Przedmedycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP w Legionowie

OGŁOSZENIE

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie możliwości delegowania do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego w Zespole Pomocy Przedmedycznej
Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

§ 1.

 

            O możliwości delegowania do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

  1. w zakresie wymagań niezbędnych:
  1. co najmniej 5-letni staż służby w Policji,
  2. posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w komórkach organizacyjnych Policji w realizacji zadań związanych z ratownictwem medycznym i posiadanie tytułu ratownika medycznego;
  1. w zakresie wymagań pożądanych:
  1. posiadanie tytułu ratownika.

 

§ 2

 

            Zakres zadań przewidzianych do realizacji przez nauczyciela stowarzyszonego:

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych w szczególności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia;
  2. zabezpieczenie medyczne zajęć dydaktycznych.

 

§ 3

 

            Nauczyciel stowarzyszony uczestniczy w realizacji procesu dydaktycznego w Centrum Szkolenia Policji na podstawie delegowania do czasowego pełnienia służby przez Komendanta Głównego Policji.

 

§ 4

 

            Koszty zakwaterowania i wyżywienia nauczyciela stowarzyszonego delegowanego w celu realizacji zajęć dydaktycznych pokrywane są z budżetu Centrum Szkolenia Policji.

 

§5

 

W myśl Wytycznych w sprawie kierowania wniosków nagrodowych do Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2011 r. nauczycielowi stowarzyszonemu może być przyznana nagroda finansowa Komendanta Głównego Policji, w przypadku „zrealizowania co najmniej 70 godzin zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie lub szkole policyjnej”.

§ 6

 

            Oferty kandydatów zawierające CV i list motywacyjny należy przesyłać do Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji, 05-119 Legionowo ul. Zegrzyńska 121.

 

§ 7

 

            Dodatkowych informacji udziela st. asp. Beata Krzemień, młodszy wykładowca Zakładu Pomocy Przedmedycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych tel. 726 34 62, kom. 602 210 976.

 

 

powrót
drukuj