Informacyjny Serwis Policyjny

Asystent w Sekcji Teleinformatyki - Szkoła Policji w Pile

SZKOŁA POLICJI W  P I L E

 

poszukuje policjantów chętnych do pełnienia dalszej służby na stanowisku:

 

 • asystenta  w Sekcji Teleinformatyki

 

Podstawowe obowiązki

 • bieżące utrzymywanie sprawności lokalnych sieci radiowych Szkoły,
 • programowanie i konfigurowanie radiotelefonów,
 • organizowanie i utrzymanie łączności radiowej UKF w działaniach Szkoły w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych
 • prowadzenie i utrzymywanie sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia rezerwy eksploatacyjnej łączności radiowej,
 • prowadzenie bieżących napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu i wyposażenia elektronicznego w zakresie łączności radiowej i informatyki,
 • wymiana lub uzupełnianie materiałów barwiących w komputerowym sprzęcie drukującym,
 • inicjowanie i prowadzenie napraw drukarek komputerowych u zewnętrznych wykonawców,
 • wydawanie sprzętu łączności radiowej do realizacji zadań służbowych i jego rozliczanie,
 • instalowanie i demontowanie sprzętu radiowego UKF.

 

Niezbędne wymagania:

Zainteresowani policjanci winni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 r., nr 123, poz. 857 z późn. zm.).

 

L.p.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby

1.

asystenta

średnie

podstawowe

3

 

Preferowane wymagania kwalifikacyjne:

 • co najmniej 10 lat służby w Policji,
 • wykształcenie średnie w zakresie elektroniki lub radiokomunikacji,
 • posługiwanie się systemami operacyjnymi z rodziny Windows,
 • obsługa oprogramowania użytkowego,
 • umiejętność konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • obsługa urządzeń peryferyjnych( skanery, drukarki.

 

Ponadto u kandydata mile widziane będzie:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kreatywność,
 • samodzielność.

 

 Warunki finansowe:

 • 05 grupa zaszeregowania,
 • mnożnik 1,55

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Kadr Szkoły Policji w Pile

tel. sieć publiczna 67-3522178 lub 67-3522171

tel. sieć resortowa 774-2178 lub 774-2171

adres e-mail: kadry@sppila.policja.gov.pl

 

Oferty (podanie i CV) prosimy kierować do Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile, za pośrednictwem poczty, na adres e-mail podany powyżej lub osobiście.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie służby dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji, zgodnie z obowiązującym prawem.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

powrót
drukuj