Informacyjny Serwis Policyjny

Młodszy wykładowca w Zakładzie Służby Kryminalnej - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej

NAZWA STANOWISKA

młodszy wykładowca

GRUPA ZASZEREGOWANIA, MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ, MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

Grupa zaszeregowania - 7

Mnożnik kwoty bazowej – 1,80

Minimalna kwota dodatku służbowego – 450 zł

NAZWA KOMÓRKI DYDAKTYCZNEJ

Zakład Służby Kryminalnej

OPIS STANOWISKA

Przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie określonym programami szkolenia i doskonalenia zawodowego w szczególności z zakresu:

- zabezpieczenia i kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia,

- wybranych zagadnień z zakresu pracy operacyjnej,

- materialnego i procesowego prawa karnego,

- materialnego i procesowego prawa wykroczeń,

- wybranych zagadnień z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego,

- postępowania w sprawach nieletnich.

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

Wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja).

Kwalifikacje zawodowe podstawowe

Staż służby: minimum 10 lat

Wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja).

Kwalifikacje zawodowe wyższe

Staż służby: minimum 8 lat

WYMAGANIA DODATKOWE

 Pożądane:

- ukończone kursy specjalistyczne: dochodzeniowo-śledczy, operacyjno - rozpoznawczy, dla oskarżycieli publicznych.

- przygotowanie pedagogiczne,

- znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym (angielskiego, niemieckiego),

- umiejętność pracy w zespole

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV ze zdjęciem oraz ze szczegółowym przebiegiem służby proszę przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

5 maja 2017 r.

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy – 7437 260, 7437 393

faks służbowy – 7437 399

tel. miejski – 59 8417 260, 59 8417 393

faks miejski – 59 8417 399

e-mail: spslupsk@ spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

10 kwietnia 2017 r.

 
powrót
drukuj