Informacyjny Serwis Policyjny

Psycholog specjalizacji psychologia policyjna stosowana (oferta pracy dla policjantów) - KWP w Gorzowie Wlkp.

Zamieszczony Data publikacji 11.09.2017

Oferta pracy dla policjantów

Zespół Psychologów

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
 

stanowisko: asystent lub referent lub policjant

– psycholog specjalizacji psychologia policyjna stosowana

Zakres obowiązków:

1) Udzielanie policjantom pomocy w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, w tym:

a) dokonywanie psychologicznej analizy materiałów operacyjnych i procesowych,

b) branie udziału w opracowywaniu taktyki czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych,

c) sporządzanie profili psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw i rysopisów psychologicznych osób będących w zainteresowaniu Policji,

d) wspomaganie realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych.
 

2) Udzielanie policjantom pomocy w czynnościach administracyjno-porządkowych, w tym:

a) współuczestniczenie w działaniach mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz zjawiskom patologii społecznej,

b) branie udziału w opracowywaniu lub opiniowaniu programów prewencyjnych i profilaktycznych,

c) udzielanie konsultacji i branie udziału w akcjach lub operacjach policyjnych,

d) branie udziału jako konsultant w negocjacjach policyjnych.
 

3) Prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii policyjnej stosowanej - w zakresie umiejętności zawodowych policjantów wymagających specjalistycznej wiedzy psychologicznej.
 

4) Udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej w przypadkach zdarzeń traumatycznych, zachowań nałogowych, zespołu presuicydalnego i żałoby w celu utrzymywania zdolności funkcjonariuszy do służby/pracowników do pracy.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe mgr psychologii,

- wymagania pożądane:

  • predyspozycje do wystąpień publicznych,

  • umiejętność analitycznego myślenia, komunikowania się i pracy w zespole,

  • doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa,

  • prawo jazdy kat. B

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z:

Magdalena Mielczarek-Snopek

Koordynator Zespołu Psychologów

KWP w Gorzowie Wlkp.

tel. 519-534-240
 

lub o przesłanie listu motywacyjnego, CV oraz informacji o przebiegu służby na adres:

Zespół Psychologów KWP w Gorzowie Wlkp.

Ul. Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 
powrót
drukuj