Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert w Wydziale Wsparcia Programistycznego Biura Łączności i Informatyki KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydata na stanowisko

EKSPERTA

w Wydziale Wsparcia Programistycznego
Biura Łączności i Informatyki KGP
- w 9 grupie zaszeregowania


 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1


Główne obowiązki:

 • opracowywanie wytycznych i standardów w zakresie architektury i jakości systemów teleinformatycznych Policji,

 • analizowanie i ocenianie kierunków rozwoju informatyki oraz możliwości wykorzystania nowych narzędzi programistycznych w informatyce policyjnej,

 • opracowywanie koncepcji dla systemów teleinformatycznych Policji zgodnych z wytycznymi i standardami w zakresie architektury i jakości,

 • tworzenie systemów informatycznych w pełnym cyklu projektowym,

 • uczestnictwo w wyznaczanie kierunków rozwoju i modernizacji systemów teleinformatycznych Policji oraz projektowanie w nich zmian,

 • zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie oraz zapewnienie wymaganego poziomu jakości wytwarzanego przez Wydział Wsparcia Programistycznego Biura Łączności i Informatyki produktu programistycznego,

 • wsparcie wytworzonego i wdrożonego oprogramowania oraz dokonywanie w nim niezbędnych modyfikacji,

 • testowanie i ocena oprogramowania zewnętrznych firm teleinformatycznych pod kątem ich stosowania w Policji.

 

Wykształcenie: wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe  (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.),

 • umiejętność programowania,

 • znajomość baz danych,

 • doświadczenie w dziedzinie projektowania, budowy, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych,

 • umiejętność komunikowania się,

 • umiejętność współpracy,

 • umiejętność organizacji pracy własnej,

 • umiejętność analizy,

 • umiejętność rozwiązywania problemów,

 • umiejętność koordynowania,

 • umiejętność organizowania,

 • umiejętność szybkiego uczenia się

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym z zakresu systemów teleinformatycznych,

 • licencje i certyfikaty z zakresu znajomości narzędzi teleinformatycznych,

 • znajomość systemów informatycznych użytkowanych w Policji.
   

Oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać do w formie elektronicznej na adres: grazyna.ryszkowska@policja.gov.pl lub arkadiusz.sobolewski@policja.gov.pl.

powrót
drukuj