Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydata na stanowisko:

EKSPERTA

dedykowanego do realizacji zadań związanych z obsługą centralnych systemów techniki operacyjnej

w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji
- w 9 grupie zaszeregowania
 


Katalog głównych zadań realizowanych na stanowisku służbowym:

 • projektowanie, organizowanie, wdrażanie i modernizowanie rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby Policji w obszarze techniki operacyjnej;

 • utrzymywanie i wprowadzanie zmian w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w technice operacyjnej;

 • weryfikowanie zgodności eksploatowanych systemów teleinformatycznych w odniesieniu do SWB i PBE.

 • administrowanie systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi przez komórki techniki operacyjnej

 • utrzymywanie bieżącej współpracy z administratorami w wydziałach techniki operacyjnej KWP/KSP

Wykształcenie: określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.).

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych,

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „poufne”,

 • znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych,

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • minimum 3 lata doświadczenia w administrowaniu systemami teleinformatycznymi,

 • praktyczna znajomość technologii:

  • SQL,

  • Windows Server, Linux,

  • Cisco IOS,

 • zaświadczenie o odbytym specjalistycznym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonym przez ABW lub SKW,

 •  czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej w języku angielskim.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewnym lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe w jednym z ww. kierunków,

 • znajomość systemów informatycznych użytkowanych w technice operacyjnej w Policji,

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”.

 • certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe z zakresu IT,

 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie).

 

W przypadku zainteresowania podjęciem służby na stanowisku w Biurze Kryminalnym KGP oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres:

tomasz.ksiazkiewicz@policja.gov.pl

 

powrót
drukuj