Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista / ekspert w Wydziale Operacyjnym - Główny Sztab Policji KGP

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Rodzaj stanowiska

SPECJALISTA/EKSPERT

(w 6/9 grupie zaszeregowania)

Jednostka organizacyjna

Zespół Operacji Policyjnych

Wydział Operacyjny

Główny Sztab Policji

Komenda Główna Policji

Termin składania oferty

do 15 lutego 2019 roku

Termin przeprowadzenia konkursu

do 1 marca 2019 roku

Opis stanowiska

Realizacja następujących zadań:

 1. opracowywanie projektów aktów normatywnych i dokumentów decyzyjnych regulujących problematykę działań policyjnych w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 2. opiniowanie i ocena nowo projektowanych regulacji prawnych z zakresu organizacji działań policyjnych;

 3. opracowywanie dokumentacji zawierającej wskazania w zakresie realizacji organizowanych działań policyjnych;

 4. udział w konsultacjach dokumentacji planistycznej opracowywanej na potrzeby strategicznych działań policyjnych;

 5. udział w opracowywaniu koncepcji i planów zabezpieczenia międzynarodowych imprez masowych o dużym stopniu skomplikowania;

 6. ocena opracowanych przez komendy wojewódzkie/Stołeczną Policji planów zabezpieczenia zorganizowanych działań policyjnych w szczególności w odniesieniu do imprez masowych i przedstawienia wniosków w tym zakresie;

 7. udział w pracach grup oceniających działania jednostek Policji;

 8. monitorowanie przebiegu działań policyjnych w szczególności związanych z realizacją zabezpieczenia imprez masowych i zgromadzeń publicznych;

 9. współpraca z podmiotami spoza Policji w zakresie zorganizowanych działań w związku zabezpieczeniem imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie;

 • kwalifikacje zawodowe podstawowe;

 • staż w Policji co najmniej 5 lat.

Pożądane doświadczenie/umiejętności

 • doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań
  w komórkach organizacyjnych Policji zajmujących się pracą sztabową;

 • doświadczenie w zakresie tematycznym wynikającym z opisu stanowiska;

 • doświadczenie zawodowe w realizacji zadań w oddziale lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji;

 • zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;

 • znajomość języka obcego w stopniu dobrym;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • dyspozycyjność. 

Składanie dokumentów

CV należy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście

Informacje kontaktowe

adres

Komenda Główna Policji

Główny Sztab Policji

ul. Puławska 148/152

02-624 Warszawa

telefon służbowy

72 121-35

telefon miejski

(22) 60 121-35

e-mail

daniel.kedziora@policja.gov.pl

osoba upoważniona do kontaktów

kom. Daniel Kędziora

ekspert Wydziału Operacyjnego

Data dodania oferty

1 lutego 2019 roku

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy

powrót
drukuj