Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Policji - Główny Sztab Policji KGP

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Rodzaj stanowiska

EKSPERT

(w 9 grupie zaszeregowania)

Jednostka organizacyjna

Wydział

Zarządzania Kryzysowego

i Przygotowań Obronnych Policji

Główny Sztab Policji

Komenda Główna Policji

Termin składania oferty

do 31 sierpnia 2018 r.

Termin przeprowadzenia konkursu

do 15 września 2018 r.

Opis stanowiska

Realizacja następujących zadań:

 1. wypracowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych dla jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zarządzania kryzysowego ratownictwa i ochrony ludności oraz przygotowań obronnych;

 2. gromadzenie i upowszechnianie w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji „dobrych praktyk”, dla osiągnięcia właściwego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności w zakresie metod i form działania Policji oraz jednolitych standardów w zakresie zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony ludności, a także współdziałanie w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Policji;

 3. aktualizacja procedur i planów zarządzania w sytuacjach kryzysowych;

 4. aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego Komendanta Głównego Policji;

 5. opracowywanie Raportu Cząstkowego Komendanta Głównego Policji do Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego;

 6. opracowywanie elementów Planów Infrastruktury Krytycznej będących we właściwości merytorycznej Głównego Sztabu Policji KGP;

 7. udział w działaniach realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego KGP;

 8. opracowywanie i wdrażanie zasad i procedur postępowania Policji w przypadku wprowadzenia w państwie konstytucyjne określonych stanów nadzwyczajnych;

 9. inicjowanie i organizowanie ćwiczeń związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz monitorowanie i merytoryczne wsparcie tego rodzaju przedsięwzięć prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji;

 10. organizacja i udział w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych dla jednostek organizacyjnych Policji
  z zakresu zarzadzania kryzysowego;

 11. udział w opracowywaniu projektów aktów normatywnych i dokumentów decyzyjnych regulujących
  problematykę w obszarze zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony ludności oraz przygotowań obronnych;

Wymagania

   – wykształcenie wyższe magisterskie;
   – kwalifikacje wyższe zawodowe;
   – staż w Policji co najmniej 5 lat.

Pożądane doświadczenie/umiejętności

– doświadczenie zawodowe w realizacji zadań w komórkach sztabowych (min. 3 lata);

– doświadczenie w zakresie tematycznym opisu stanowiska;

– zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;

– znajomość języka obcego w stopniu dobrym;

– umiejętność pracy w zespole;

– dyspozycyjność. 

Składanie dokumentów

CV należy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście

Informacje kontaktowe

adres

Komenda Główna Policji

Główny Sztab Policji

ul. Puławska 148/152

02-624 Warszawa

telefon służbowy

72 132 41

telefon miejski

(22) 60 132 41

e-mail

jacek.witas@policja.gov.pl

osoba upoważniona do kontaktów

podinsp. Jacek Witas

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego

i Przygotowań Obronnych Policji

Data dodania oferty

06.08.2018 r.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy

powrót
drukuj