Informacyjny Serwis Policyjny

Psycholog policyjny w Wydziale Psychologów Policyjnych BKSiOP KGP

OFERTA DLA POLICJANTÓW

Miejsce pełnienia służby

Zespół Psychologii Policyjnej Stosowanej Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Rodzaj stanowiska

 specjalista lub ekspert

Zakres zadań

 1. Udzielanie policjantom pomocy w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych,  w tym:
 1. dokonywanie psychologicznej analizy materiałów operacyjnych i procesowych,
 2. branie udziału w opracowywaniu taktyki czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych,
 3. sporządzanie profili psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw i rysopisów psychologicznych osób będących w zainteresowaniu Policji,
 4. wspomaganie realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych.
 1. Udzielanie policjantom pomocy w czynnościach administracyjno-porządkowych, w tym:
 1. współuczestniczenie w działaniach mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz zjawiskom patologii społecznej,
 2. branie udziału w opracowywaniu lub opiniowaniu programów prewencyjnych i profilaktycznych,
 3. udzielanie konsultacji i branie udziału w akcjach lub operacjach policyjnych.
 1. Prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii policyjnej stosowanej - w zakresie umiejętności zawodowych policjantów wymagających specjalistycznej wiedzy psychologicznej.

Wymagania niezbędne

 1. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych.
 2. Wykształcenie wyższe z tytułem mgr psychologii.
 3. Umiejętności: efektywnego komunikowania się; podejmowania decyzji; radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresowych; współpracy, organizacji pracy własnej, rozwiązywania problemów, obsługi komputera (znajomość pakietów Office).

Wymagania pożądane

 1. Doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 lata w zawodzie psychologa.
 2. Specjalizacja kierunkowa sądowo-penitencjarna, studia podyplomowe z zakresu psychologii sądowej, kryminalistyki.
 3. Umiejętności: szybkiego działania, kreatywnego myślenia i inicjatywy własnej, znajomości języka angielskiego, prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty

CV i list motywacyjny.


Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie zgłoszeń do dnia 5 maja 2017 r::

Wydział Psychologów Policyjnych

Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

Komenda Główna Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

lub o kontakt telefoniczny z Izabelą Solarską, Naczelnik Wydziału Psychologów Policyjnych BKSiOP KGP, tel. (22) 60 125 04 lub resortowy 72 125 04.

 

powrót
drukuj