Informacyjny Serwis Policyjny

nadinsp. dr Andrzej Szymczyk

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 2004 r. Jest magistrem administracji - absolwent Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W 2011 roku ukończył Podyplomowe Studia z zakresu Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich na Uniwersytecie Śląskim. W 2018 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Zastępca Naczelnika Wydziału d/w z Przestępczością przeciwko Mieniu KWP w Katowicach
  • Naczelnik Wydziału d/w z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach
  • Komendant Miejski Policji w Bytomiu
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
  • Zastępca Komendanta Głównego Policji
  • I Zastępca Komendanta Głównego Policji
  • od 11.02.2016 do 12.04.2016 - pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji
  • od 13.04.2016 - I Zastępca Komendanta Głównego Policji
powrót
drukuj