Informacyjny Serwis Policyjny

nadinsp. Helena Michalak

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Urodzona 10 stycznia 1969 r. w Gorzowie Wlkp. Jest magistrem finansów i bankowości  - absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logistyki w bezpieczeństwie kraju w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie ukończyła w 2000 r. Służbę w Policji pełni od 1996 roku.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Kierownik Sekcji I Wydziału Finansów KWP w Gorzowie Wlkp.
  • Kierownik Sekcji do spraw Budżetu i Wydatków Osobowych KWP w Gorzowie Wlkp.
  • Zastępca Głównego Księgowego-Naczelnika Wydziału Finansów KWP w Gorzowie Wlkp.
  • Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Gorzowie Wlkp.
  • Naczelnik Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Gorzowie Wlkp.
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim
  • od 14 stycznia 2016 r. - Zastępca Komendanta Głównego Policji.
powrót
drukuj