Informacyjny Serwis Policyjny

 

Recenzje i nowości wydawnicze
Praktyczny poradnik o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego
„Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Poradnik praktyczny” autorstwa mł. insp. Marzeny Brzozowskiej i podinsp. Leszka Koźmińskiego zawiera propozycje rozwiązań praktycznych w przypadku zaistnienia potrzeby zasięgnięcia opinii biegłego w postępowaniu karnym.
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 4 (21) 2014
W numerze m.in. wypadku w związku z pełnieniem służby w Policji i procedurze „Niebieskiej Karty”.
O prawie do informacji publicznej
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało publikację "Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju".
Zaplątani w sieć: Dlaczego nie możesz uwierzyć w statystyki przestępczości
Brytyjski policjant z 30-letnim stażem, obecnie nauczyciel akademicki, opisuje policyjne techniki manipulowania statystykami wykrywalności przestępstw.
"Nie dla przemocy" – dwie części
Poradnik poświęcony przemocy domowej i przemocy w pracy. Publikację wydała Rada do spraw Kobiet Służby Więziennej.
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 3 (2) 2014
W numerze m.in. o udziale prokuratora w postępowaniu sądowo-administracyjnym, zabezpieczeniu mienia w sprawach prowadzonych przez Policję i zmianie procedury karnej.
Numer specjalny "Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego"
Numer specjalny „Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego” poświęcony 60-leciu Szkoły Policji w Pile.
Publikujemy raport z siódmej edycji Polskiego Badania Przestępczości. Badanie zostało zrealizowane przez niezależny ośrodek badawczy, natomiast raport został opracowany przez Wydział Analiz Gabinetu KGP.
Pierwsza pomoc w urazach. Algorytmy postępowania
Skrypt został opracowany m.in. na podstawie wytycznych Internacjonal TraumaLife Suport (ITLS), które jest globalną organizacją zajmującą się zapobieganiem śmierci i inwalidztwu spowodowanymi urazami.
Przepisy ubiorcze w Policji
Poradnik jest adresowany do wszystkich funkcjonariuszy Policji, którzy swoją służbę pełnią w mundurach. Opracowanie w przystępnej, wizualnej formie wskazuje prawidłowy sposób noszenia poszczególnych zestawów umundurowania. Materiał został opracowany w Szkole Policji w Słupsku.
Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z innego rodzaju odpowiedzialnością o charakterze represyjnym w służbach mundurowych
Publikacja zawiera materiały z IV seminarium prawniczego poświęconego odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych, zorganizowanego przez Szkołę Policji w Pile oraz Komendę Główną Policji, które odbyło się 7 listopada 2013 w Pile.
Prezydent zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP
Prezydent Bronisław Komorowski zatwierdził dziś Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, czyli najważniejszy dokument dotyczący bezpieczeństwa i obronności państwa.