Informacyjny Serwis Policyjny

 

Recenzje i nowości wydawnicze
Zaginiony obraz
Komiks wydany z okazji 90. rocznicy kobiet w polskiej Policji i 96. rocznicy powołania Policji Państwowej
Skarb Krzywoustego
Komiks wydany z okazji 95. rocznicy powstania Policji Państwowej
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 2/2015
W numerze m.in. o nowościach w szkolnictwie policyjnym, zmianach w przepisach regulujących zasady procesowe oraz cele postępowania przygotowawczego i odpowiedzialności dyscyplinarnej w Policji.
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 1 (22) 2015
W numerze m.in. o handlu ludźmi, pseudokibicach i odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych.
Misyjne wspomnienia (wydanie II rozszerzone)
„Wszystko, o czym piszę, działo się naprawdę. Nie upiększam, nie cuduję z narracją, bo i po co? Tak było, tak to wszystko czułem i tak odbieram dzisiaj. Ta książka to też wspomnienie o tych, którzy w imię tego, w co wierzyli, oddali to, co mieli najcenniejszego – życie...". Prezentujemy drugą odsłonę „Misyjnych wspomnień" Marka Górnickiego zadedykowaną nieżyjącemu przyjacielowi.
Podręcznik dot. zmian w procedurze karnej (III wydanie)
Publikacja stanowi zbiór opracowań dotyczących: idei i ogólnych założeń nowelizacji, zmian w zakresie zasad procesowych, postępowania dowodowego, praw i obowiązków stron w postępowaniu przygotowawczym, form postępowania przygotowawczego, środków przymusu procesowego, mediacji oraz trybów konsensualnych, a także czynności związanych z zakończeniem postępowania przygotowawczego.
Polecamy publikację poświęconą oględzinom miejsca zdarzenia
"Podstawowe czynności techniczno - kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia" to pozycja przygotowana przez Leszka Koźmińskiego, Wojciecha Misia i Leszka Szplita ze Szkoły Policji w Pile.
Zmiany w procedurze karnej i wykroczeniowej
„Wybrane zagadnienia z zakresu zmian w procedurze karnej i wykroczeniowej dla policjantów prewencji i ruchu drogowego” to blisko 60-stronicowa publikacja, którą w dniu 26 lutego br. Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski zatwierdził i wprowadził do użytku jako materiał pomocniczy do doskonalenia zawodowego.
Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?
Poradnik „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?” został opracowany w Biurze Służby Kryminalnej KGP. W poradniku można znaleźć informacje m.in. o tym, gdzie można złożyć zawiadomienie o przestępstwie, czy można to zrobić anonimowo oraz jakie prawa przysługują osobie w związku ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
Dobre praktyki - wielokulturowy klient
Każdy z nas może się stać świadkiem dyskryminacji, jednak nie każdy potrafi ją rozpoznać i odpowiednio na nią zareagować. Tymczasem dobre rozwiązania są bardzo często proste i mogą być z powodzeniem stosowane. Prezentujemy zbiór „dobrych praktyk" w przeciwdziałaniu dyskryminacji opracowany przez stowarzyszenie Pro Humanum w ramach projektu „Różnorodność w praktyce- edukacja antydyskryminacyjna dla urzędników i funkcjonariuszy publicznych”.
Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych
„Cudzoziemcy w Polsce" - to tytuł podręcznika dla funkcjonariuszy publicznych", w którym w jasny i przejrzysty sposób zostały opisane wszystkie formy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.
„Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca”
Polecamy lekturę przewodnika dla firm „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca” wydanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ma on być wsparciem dla działów personalnych w dążeniu do osiągnięcia równowagi płci w firmie.

Wybierz Strony