Informacyjny Serwis Policyjny

 

Recenzje i nowości wydawnicze
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 1 (26) 2016
W numerze m.in. o: kontaminacji, roli i znaczeniu dodatkowej dokumentacji z czynności procesowej oględzin, fałszerstwie pieniędzy z perspektywy międzynarodowej, konkurs „Policjant Służby Kryminalnej”.
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 4 (25) 2015
W numerze m.in. o: przestępstwach rozbójniczych, prawach i obowiązkach stron w postępowaniu przygotowawczym i przestępczości zorganizowanej w Polsce.
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny numer specjalny 1/2015
W numerze m.in. o: ogólnopolskim konkursie „Policjant Służby Kryminalnej 2015”, festiwalu „Kryminalna Piła” i ogólnopolskim turnieju klas policyjnych.
"Kwartalnik policyjny" nr 3/2015
W numerze m.in. wywiad z nadinsp. Cezarym Popławskim, zastępcą Komendanta Głównego Policji o priorytetach pionu prewencji, w tym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Numer specjalny poświęcono zmianom w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
Sportowcy w Policji
Wydanie specjalne miesięcznika "Policja 997". Nakład: 1000 egz. Numer zamknięto: 28 września 2015 r.
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny  nr 3 (24) 2015
W numerze m.in. o przestępczości skierowanej przeciwko własności intelektualnej, problematyce prawnej odsprzedaży używanych licencji na programy komputerowe, dystrybucji nielegalnego oprogramowania.
Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych
Pod red. W. Kozielewicza, P. Jóźwiaka i K. Opalińskiego
Zaginiony obraz
Komiks wydany z okazji 90. rocznicy kobiet w polskiej Policji i 96. rocznicy powołania Policji Państwowej
Skarb Krzywoustego
Komiks wydany z okazji 95. rocznicy powstania Policji Państwowej
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 2/2015
W numerze m.in. o nowościach w szkolnictwie policyjnym, zmianach w przepisach regulujących zasady procesowe oraz cele postępowania przygotowawczego i odpowiedzialności dyscyplinarnej w Policji.
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 1 (22) 2015
W numerze m.in. o handlu ludźmi, pseudokibicach i odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych.
Misyjne wspomnienia (wydanie II rozszerzone)
„Wszystko, o czym piszę, działo się naprawdę. Nie upiększam, nie cuduję z narracją, bo i po co? Tak było, tak to wszystko czułem i tak odbieram dzisiaj. Ta książka to też wspomnienie o tych, którzy w imię tego, w co wierzyli, oddali to, co mieli najcenniejszego – życie...". Prezentujemy drugą odsłonę „Misyjnych wspomnień" Marka Górnickiego zadedykowaną nieżyjącemu przyjacielowi.

Wybierz Strony