Informacyjny Serwis Policyjny

 

Recenzje i nowości wydawnicze
Przygotowany przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
Skrypt ten skierowany jest przede wszystkim do słuchaczy podstawowych szkoleń zawodowych, którzy z tematyką poszukiwań osób zaginionych i identyfikacji NN osób stykają się po raz pierwszy.
Publikacja skierowana jest do policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego. Zawiera przykłady wystąpień przed sądem usystematyzowane według kryterium przedmiotu ochrony oraz uwzględniające różne rodzaje zbiegów.
Przygotowany przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
W numerze m.in. : o tym, czym jest cyberlocker, o reorganizacji Komendy Głównej Policji, o błędach i zasadach sporządzania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, o mechanizmach ukrywania korzyści finansowych pochodzących z procederu łamania praw autorskich, czy też o zwalczaniu przestępczości narkotykowej w obszarze Schengen... i wielu innych zagadnieniach.
Przygotowany przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
Przygotowany przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
W numerze m.in. o: kontaminacji, roli i znaczeniu dodatkowej dokumentacji z czynności procesowej oględzin, fałszerstwie pieniędzy z perspektywy międzynarodowej, konkurs „Policjant Służby Kryminalnej”.
W numerze m.in. o: przestępstwach rozbójniczych, prawach i obowiązkach stron w postępowaniu przygotowawczym i przestępczości zorganizowanej w Polsce.
W numerze m.in. o: ogólnopolskim konkursie „Policjant Służby Kryminalnej 2015”, festiwalu „Kryminalna Piła” i ogólnopolskim turnieju klas policyjnych.