Informacyjny Serwis Policyjny

 

Recenzje i nowości wydawnicze
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 3 (28) 2016
W numerze m.in. Prawne i społeczno-kryminologiczne aspekty handlu dziećmi, Przemoc seksualna, czynniki podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych pod wpływem alkoholu, Przestępczość farmaceutyczna – globalny problem XXI wieku
E-informator 9/2016
Przygotowany przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
E-informator nr 8/2016
Przygotowany przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
E -informator" nr 7/2016
Przygotowany przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
Wybrane czynności w obszarze poszukiwań osób zaginionych. Leszek Szplit, Michał Zielonka
Skrypt ten skierowany jest przede wszystkim do słuchaczy podstawowych szkoleń zawodowych, którzy z tematyką poszukiwań osób zaginionych i identyfikacji NN osób stykają się po raz pierwszy.
Mowy oskarżyciela publicznego w przykładach. Marek Rychel
Publikacja skierowana jest do policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego. Zawiera przykłady wystąpień przed sądem usystematyzowane według kryterium przedmiotu ochrony oraz uwzględniające różne rodzaje zbiegów.
E-informator nr 6/2016
Przygotowany przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 2 (27) 2016
W numerze m.in. : o tym, czym jest cyberlocker, o reorganizacji Komendy Głównej Policji, o błędach i zasadach sporządzania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, o mechanizmach ukrywania korzyści finansowych pochodzących z procederu łamania praw autorskich, czy też o zwalczaniu przestępczości narkotykowej w obszarze Schengen... i wielu innych zagadnieniach.
E-informator nr 5/2016
Przygotowany przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
„Policja Łódzkie” – pismo policjantów i pracowników łódzkiego garnizonu Policji.
E- informator  nr 4/2016
Przygotowany przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
WIEM I POWIEM. Ochrona sygnalistów i dziennikarskich źródeł informacji.

Wybierz Strony