Informacyjny Serwis Policyjny

 

Recenzje i nowości wydawnicze
Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik, Sebastian Szadzewicz, Grzegorz Winnicki
Wyd. Szkoły Policji w Słupsku
Andrzej Sochacki
Wyd. Szkoły Policji w Słupsku